Number One Bookings B.V.Privacy Statement

Privacy Statement
In het kader van onze dienstverlening of wanneer u anderszins contact met ons heeft legt Number One Bookings uw persoons gegevens vast.

Number One Bookings gebruikt deze gegevens voor de
tot standkoming en/of uitvoering van de desbetreffende overeenkomst, haar dienstverlening en om
klanten van haar (nieuwe) diensten en producten op de hoogte te houden.

De door u aan ons
verstrekte persoonsgegevens worden slechts verwerkt op een wijze die niet onverenigbaar is met het
doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet
bescherming persoonsgegevens.

Deze zullen ook niet verder worden gegeven aan andere bedrijven dan Number One Booking
Persoonsgegevens zullen niet zonder uitdrukkelijke toestemming gebruikt worden voor andere
doeleinden dan omschreven in deze privacyverklaring. Indien u geen prijs stelt op informatie over
nieuwe act`s of diensten kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u de verleende toestemming
voor het gebruik van uw e-mail adres intrekken.

Chat met ons